Tuyển Indonesia chờ lời đồng ý nhập tịch của cựu thủ môn Juventus

IndoSport cho biết PSSI đã cử người đại diện đến gặp thủ thành Emil Audero Mulyadi