Sau 2 sao Chelsea, Barca xác định xong 2 mục tiêu miễn phí

  Hậu trường: Barcelona 4-0 Athletic (Tháng 2/2022) Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua,