Ronaldo khả năng ra đi, M.U muốn giải cứu sao xịn khỏi Everton

  Pep nói về việc gặp lại Ronaldo Mặc dù bắt đầu giai đoạn thứ hai của