Trợ lý U23 Iraq: ‘U23 Việt Nam rất mạnh’

“U23 Việt Nam là một trong những đội rất mạnh tại giải, không thể đánh giá