Trách nhiệm nặng nề của Ronaldo

Ở tuổi 37, Ronaldo chắc chắn không muốn bỏ lỡ kỳ World Cup gần như