Top 10 thần đồng đỉnh nhất thế giới 2022: Liverpool góp 1 đại diện

10 – Ricardo Pepi. Pepi được vinh danh ở hạng mục Tài năng trẻ xuất sắc